google-site-verification: google78b5713093b6c94c.html
top of page

Topontmoeting met Conix Architects

Topontmoeting met Jorden Goossenaerts van CONIX RDBM Architects. Laten inspireren door het internationale succesverhaal en dit tijdens een lunch georganiseerd door Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Een uiterst boeiende middag voor Scanbie !

Niet alleen het onderwerp internationalisering kwam aan bod maar ook het thema circulair bouwen. Duurzaam bouwen wordt vaak herleidt tot energiezuinig bouwen. Een doordacht gebruik van materialen is echter - op lange termijn - minstens even belangrijk om onze voetafdruk verder te verminderen. Daarom is circulair bouwen, in al zijn facetten, de toekomst van de bouwindustrie.


3 x 5 principes

In een circulaire bouweconomie worden producten en materialen zoveel mogelijk hergebruikt en het restafval geminimaliseerd. We onderscheiden drie hoofdprincipes met telkens 5 subprincipes.


A. Veranderingsgericht

Veranderingsgericht ontwerpen en bouwen is een ontwerp- en bouwstrategie die er van uitgaat dat de noden en wensen van gebruikers en de maatschappij zullen blijven veranderen. Het doel is dan ook gebouwen te creëren die die verandering efficiënt ondersteunen.

B. Circulair

Bij circulair bouwen staan uiteraard de principes van de circulaire economie voorop. In essentie gaat het erom dat materialen zoveel mogelijk hergebruikt en gerecycleerd worden met een zo hoog mogelijk waardebehoud. Dit vergt nieuwe businessmodellen en samenwerking doorheen de bouwketen.

C. Materialenpaspoort

Materialen kunnen maar hoogwaardig (en veilig) opnieuw ingezet worden als ze een identiteit en gedocumenteerde historiek hebben. Het concept van een materialenpaspoort registreert alle materialen in een gebouw op een digitaal platform en maakt gebouwen zo tot een waarachtig grondstoffendepot.A. Veranderings­gericht


Materialen

Kies materialen met eigenschappen die hergebruik mogelijk maken.

Levenscyclus

Ontwerp het gebouw met de hele levenscyclus voor ogen.

Standaarden

Ontwerp een 'eenvoudig' gebouw dat in een groter context-systeem past.

Verbindingen

Kies omkeerbare verbindingen die herhaaldelijk monteren en demonteren verdragen.

Deconstructie

Plan tegelijk met de bouw de deconstructie/aanpassing van het gebouw.


B. Circulaire economie

Nieuwe activiteiten

Om kringlopen te sluiten, zijn er nieuwe bedrijven en nieuwe functies nodig.

Stimuli

Elke partner in de keten moet economische baten hebben.

Businessmodellen

In plaats van producten te verkopen, moeten bedrijven gebruikers een dienst bieden.

Partnerschappen

Samenwerking over de keten heen is belangrijk. Kringlopen sluiten doe je niet alleen.

Waardebehoud

De waarde van materialen moet zo hoog mogelijk gehouden worden.


C. Materialen­paspoort


Documentatie

Om de waarde van alle materialen te behouden, is voortdurende documentatie cruciaal.

Identificatie

Identificatie van individuele onderdelen is belangrijk voor een efficiënt beheer.

Onderhoud

Om de waarde van alle materialen te behouden, is degelijk onderhoud cruciaal.

Veiligheid

Voorzie veiligheidsprocedures om alle levensfasen van een gebouw veilig aan te vatten.

Tussentijd

Voorzie informatie over hoe materialen tussen levensfasen in behandeld moeten worden.Comments


bottom of page